Ocena brak

Rodzaje i przyczyny bezrobocia

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Bezrobocie cykliczne – powstaje na skutej spadku zagregowanego popytu w gospodarce. W czasie kiedy występuje zapotrzebowani na wytwarzane produkty, nie ma problemów z miejscami pracy. Kiedy jednak zapotrzebowanie to maleje zaczynają się problemy z pracą. Producenci w celu zmniejszenia kosztów produkcji zwalniają pracowników.

Bezrobocie strukturalne – powstaje na skutek zmian struktury przemysłowej gospodarki, prowadzącej do utraty pracy przez ludzi posiadających zawody wykorzystywane, w zanikających gałęziach przemysłu. Rozwój pewnych gałęzi i upadek innych są przyczynami zmniejszania się popytu na niektóre zawody.

Bezrobocie frykcyjne – wynika ono z niewystarczającej mobilności lub nie wystarczającej kwalifikacji siły roboczej. Bezrobotni nie mogą podjąć oferowanej pracy, ponieważ nie mają wymaganych kwalifikacji, lub nie mieszkają w miejscu gdzie istnieją możliwości zatrudnienia.

Bezrobocie z wyboru – pojawia się w niektórych krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest na tyle wysoka, aby zrekompensować utratę stałego zarobku i tym samym stworzyć zachętę do pozostawania zawodowo bezczynnym.

Podobne prace

Do góry