Ocena brak

Rodzaje i kompetencje organów stowarzyszenia

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Organami ustawowymi są:

  • Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

- reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

- zarządza sprawami bieżącymi.

Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie ograniczono praw do czynności prawnych.

  • Zgromadzenie walne ( zgromadzenie członków, zebranie delegatów)- jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

  • Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie może powoływać inne organy do funkcjonowania wewnątrz, np. komisja rewizyjna - do kontroli

Rodzaje kontroli:

- wizytacja,

- lustracja,

- policja administracyjna.

Podobne prace

Do góry