Ocena brak

RODZAJE GRUP SPOLECZNYCH W ZAKLADZIE PRACY I ICH CHARAKTERYSTYKA

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Według kryterium liczby członków:

 • małe, każda grupa od 3 do kilkudziesięciu członków

 • duże, kilkadziesiąt osób do kilku milionów – np. wieś, powiat

 • wielkie, społeczność danego państwa, kontynentu, grupy państw, całego świata

Ze względu na sposób rekrutacji do grupy:

 • inklusywne – nie ma ściśle określonych wymogów przynależności do grupy

 • ekskluzywne – grupa do której może należeć każdy z nas po spełnieniu ściśle określonych warunków

Ze względu na kryterium więzi grupowej:

 • polityczne

 • religijne (oparte na wspólnocie, wyznaniach religijnych)

 • ekonomiczne (oparte na wspólnocie interesów)

 • towarzysko zabawowe

Sposobu powoływania grupy:

 • formalne – grupy celowe powołane do życia przez czynniki administracyjne

 • nieformalne – grupy spontaniczne powstające i istniejące poza obowiązującymi schematami organizacyjnymi, grupy subkulturowe, grupy przestępcze

Trwałości więzi społecznej

 • trwałe (ciągłe)

 • krótkotrwałe (zespół zadaniowy usługowy, powołany na czas wykonania zadania)

 • nietrwałe – rozpadająca się w chwili tworzenia

ZALOGA ZAKLADU PRACY , JAKO WIEKSZA GRUPA SPOLECZNA , SKLADA SIĘ Z WIELU PODGRUP , GRUP PRACOWNICZYCH ZROZNICOWANYCH KATEGORIAMI SPOLECZNO – ZAWODOWYMI, MIEJSCEM W PODZIALE CZYNNOSCI ZAWODOWYCH , HIERARCHII SLUZBOWYCH ORAZ AKTYWNOSCIA.

DO PODSTAWOWYCH GRUP WYSTEP. W PRZEDS. NA TLE PROCES. PRACY ZALICZAMY:

 1. zespól pracowniczy – jego członkowie maja do spełnienia określone zadania zmieniające się w zależności od potrzeb zakładu pracy ( gr. Ta cechuje się pewna samodzielnością , wymaga niewielkiego nadzoru , a zadania robocze są z reguły długofalowe )

 2. grupy zadaniowe – o harmonogramie pracy ściśle ustalonym i poszczególnych pracownikach wąsko specjalizowanych ( wykonywana praca ma charakter rutynowo – jednostkowy )

 3. grupy technologiczne- o zakresie pracy i metodach wyraźnie określonych i przypisanych do pracowników , tępo pracy ściśle kontrolowane i pracownicy nie maja możliwości wykazywania samodzielności ze wzgl. Na narzucony reżim.

Podobne prace

Do góry