Ocena brak

Rodzaje edukacji medialnej

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  • Edukacja za pomocą mediów

  • Edukacja o mediach

  • Edukacja dla mediów

  1. Edukacja a media zakłada rozdzielności obu obszarów

Media jawią się jako:

Zagrożenie dla kultury współczesnej.

Sprawca” niszczenia wyobraźni i naturalnej ciekawości młodego człowieka.

Narzędzie kształtujące u uczniów pasywność.

Edukacja medialna jako edukacja przeciw mediom.

    2.  Edukacja i media

Zakłada ścisły związek obu obszarów.

Krytyce zostaje poddana szkoła, która nie otwiera się na ten obszar kulturowy.

Konieczność prowadzenia w szkołach dobrej i krytycznej edukacji medialnej.

Podobne prace

Do góry