Ocena brak

Rodzaje dowodów osobistych

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Wyróżniamy:

  • Dowody osobiste wydawane osobom, które ukończyły 18 lat, (stały)

  • Dowody tymczasowe, wydawane osobom od ukończenia 15 roku życia, które pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z rodzicami, oraz na wniosek rodziców osobom, które nie kończyły 13 lat.

Podobne prace

Do góry