Ocena brak

Rodzaje dowodów

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

KPC zawiera różnego rodzaju dowody:

-Dowód z dokumentu,

-Dowód z zeznań świadków,

-Dowód z opinii biegłych,

-Oględzin,

-Inne środki dowodowe a jako dowód posiłkowy (akcesoryjny) to dowód z przesłuchania stron,

Dowód Z dokumentu: dokumentem w szerokim tego słowa znaczeni jest każda wiadomość utrwalona na piśmie lub innymi znakami. Zgodnie z KPC dokument dzieli się na:

- dokumenty urzędowe,

- dokumenty prywatne,

Dokumentami urzędowymi są dokumentu sporządzone w przepisowej formie przez powołany do tego organ państwowy w zakresie ich działania a także przez organizacje zawodowe, samorządowe, społeczne w zakresie powierzonym im przez ustawę, spraw z szeroko rozumianej działalności administracji państwowej, dokumenty urzędowe stanowią dowód tego co zostało w nich urzędowo zaświadczone, dokumenty nie zaliczane do dokumentów urzędowych są dokumentami prywatnymi i stanowią jedynie dowód tego że osoba która je podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Zarówno dokumenty urzędowe jak i dokumenty prywatne korzystają z domniemania prawdziwości (autentyczności).

Dowód z zeznania świadka: zeznania świadka należą do najbardziej powszechnych i najczęściej występujących tak zwanych osobowych środków dowodowych procesie cywilnym. Jednakże wadą tego dowodu jest jego nie pewność. U podłoża tej nie pewności leżą takie elementy jak:

-Wady ludzkiej pamięci,

-Subiektywność spostrzeżeń,

-Zła wola świadków, którą najczęściej zastawiają się nie pamięcią, a co gorsza świadomie podają nie prawdziwe fakty,

W nauce procesu cywilnego dowód ten posiada względną wartość.

Podobne prace

Do góry