Ocena brak

Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Decyzje, które określają, jakie potrzeby i w jakim zakresie powinny być zaspokojone, oraz jakie środki, w jakim zakresie i w jaki sposób należy powiększyć, nazywamy decyzjami gospodarczymi, względnie gospodarowaniem. Gospodarowanie ma miejsce we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach życia gospodarczego. Gospodarowanie, można określić jako decydowanie o sposobach dysponowaniu szczupłymi dobrami materialnymi w celu ich bezpośredniego lub pośredniego zastosowania dla zaspokojenia ludzkich potrzeb. Sposób bezpośredni oznacza, że wytworzone w przedsiębiorstwie dobra uzyskują cechy wyrobów gotowych, które będzie można nabyć na rynku i zaspokoić nim bezpośrednio nasze potrzeby. Te dobra zostają, więc przez przedsiębiorstwa udostępnione bezpośrednio do konsumpcji. Natomiast sposób pośredni oznacza, że dobra zostają w danym przedsiębiorstwie, jednocześnie poddając je dalszej obróbce, czyli przetworzeniu w dobra bardziej przetworzone, które będą jednak jeszcze wymagały dokonania dalszego przetworzenia w innym przedsiębiorstwie by uzyskać cechy wyrobu gotowego. Oba te rodzaje procesów zastosowania dóbr są realizacją wcześniej podjętych decyzji, czyli zamierzeń. Te decyzje zarządzające stanowią własny proces gospodarowania.

Podobne prace

Do góry