Ocena brak

Rodzaje decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

I. ze względu na zasadę dwuinstancyjności:

a) decyzje wydane w I instancji,

b) decyzje wydane w II instancji,

II. kpa wyróżnia:

a) decyzje tworzące prawa dla stron,

b) decyzje nie tworzące takich praw,

III. ze względu na uwzględnienie żądań:

a) decyzje pozytywne-uwzględniają żądania stron w całości,

b) decyzje negatywne-nakładają obowiązki na strony, w całości lub w części nie uwzględniają żądań stron,

IV. ze względu na zgodność z prawem:

a) wadliwe-niezgodne z prawem,

b) niewadliwe-zgodne z prawem,

c) nieważne-dotknięte szczególnie ciężkimi wadami.

Podobne prace

Do góry