Ocena brak

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalii

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne i słuch do wywołania nowej głoski, której chcemy nauczyć:

*ćwiczenia słuchu fonemowego, które maja na celu rozróżnienie nowego dźwięku spośród innych:

  • Głoski w izolacji: np. sz, s ,s ,sz (z patrzeniem i bez patrzenia)

  • Głoski w sylabach: sza, sa, se, szy ( z patrzeniem i bez patrzenia)

  • Głoski w wyrazach: szafa, safa (z patrzeniem i bez patrzenia)

  • Głoski w wyrazach typu: szale – sale, kasza – kasa

*ćwiczenia oddechowe – dmuchanie, chuchanie (mające na celu wydłużenie fazy oddechowej)

*ćwiczenia warg, języka – wykonywane przed lustrem (najważniejsze są ćwiczenia szerokiego języka, klaskanie językiem)

Wywoływanie głosek – nauka nowej głoski

 • metoda mechaniczna - np. sz – wskazujemy dziecku miejsce uniesienia języka szpatułką

 • metoda fonologiczna – polega na przekształcaniu dźwięków mowy ( tzn wychodząc od powtarzania jednego dźwięku poprzez różnorodne ustawienia narządów mowy prowokujemy wybrzmiewanie głoski pożądanej)

Wymawianie głoski w sylabach – w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

 • utrwalanie jej w sylabach w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

 • w wyrazach jw.

 • W zdaniach, wierszach, tekstach

Wprowadzenie głoski do mowy potocznej

Podobne prace

Do góry