Ocena brak

Rodzaje analiz

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Analiza break-even - jest to analiza relacji między całkowitą wysokością sprzedaży i całkowitym jej kosztem, określająca rentowność na różnych poziomach wielkości produkcji i sprzedaży. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych kosztów produkcji wskazujący kiedy przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają całkowite koszty przedsiębiorstwa. Analiza break-even dostarcza informacji pozwalających na lepsze planowanie przyszłej produkcji i sprzedaży.

Analiza porównawcza - polega na ustaleniu w wielkościach bezwzględnych i względnych wzrostu lub zmniejszenia poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych.

Analiza wskaźnikowa -  jedna z metod oceny sytuacji majątkowej i finansowej. Pozwala zarówno na porównywanie sytuacji różnych firm z tych samych lub podobnych branż, jak i na śledzenie zmian sytuacji danej firmy na przestrzeni czasu.

Analiza struktury - polega na ustaleniu  udziału procentowego poszcze

Podobne prace

Do góry