Ocena brak

Rodzaj zdolności majątkowej syna

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    To czy syn posiadał jakikolwiek majątek, zależało od tego czy podlegał władzy ojca czy też był sui iuris. Jako niepodlegający tej władzy, nabywał własność na każdej rzeczy otrzymanej, zarobionej czy też zdobytej w każdy inny, zgodny z prawem, sposób. Jeżeli pozostawał jednak pod władzą ojca, wszystkie jego nabytki wchodziły do majątku głowy rodziny. Zmieniło się to za czasów Augusta, który wprowadził majątek peculium castrense, czyli majątek zdobyty w związku z pełnioną służbą wojskową i darowizny rodziców i krewnych.

    Był to oddzielny majątek syna, którym mógł on swobodnie rozporządzać. Gdyby jednak nie zapisał go nikomu, stawał się on własnością ojca. Konstantyn I w 326 roku stworzył peculium quasi casrense ("jak gdyby obozowy"), zdobyte w związku z pełnieniem służby publicznej, świeckiej i duchowej. Ten sam cesarz stworzył później ustawy, na mocy których syn stawał się właścicielem spadku po matce i każdego nabytku nie pochodzącego od ojca. Na tym jednak majątku ojcu przysługiwał dożywotni zarząd i pobieranie pożytków.

Podobne prace

Do góry