Ocena brak

Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako republikańskie, sprawowane były także w starożytnym Rzymie, a po latach odrodziły się we włoskich średniowiecznych i renesansowych republikach miejskich.

Druga transformacja to przejście od miasta-państwa do państwa narodowego. Koncepcja demokracji zostaje zastosowana tu na o wiele większą skalę. Wprowadzone zostają nowe instytucje polityczne: partie polityczne, parlamenty, kampanie wyborcze i referenda. Tak w dziewiętnastym i dwudziestym stuleciu narodziły się współczesne państwa demokratyczne.

Trzecia demokracja, rozgrywająca się dziś, na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, stanowiąca przekształcenie państwa narodowego w... ? Przejście to rozgrywa się na naszych oczach, więcej tu pytań i hipotez niż odpowiedzi. Dahl pyta jeszcze - czy powinniśmy do owej trzeciej transformacji dążyć?

Wg Huntingtona

Pierwsza fala demokratyzacji trwała od 1918-1926

2. fala: 1943 – 1962

3. fala demokracji rozpoczęła się w 1974r – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, nie mieliśmy do czynienia z falami przeciwnymi.

Podobne prace

Do góry