Ocena brak

Robaczki świętojańskie

Autor /Krewny Dodano /31.01.2012

Świetlikowate, które też należą do chrząszczy, poruszając się, wysyłają znaki świetlne, za pomo­cą których przywabiają partnerów rozrodczych. Każdy gatunek z tej rodziny świeci w ściśle okre­ślony sposób. Po serii błysków następują przerwy, a liczba błysków oraz długość ich trwania, a także długość przerw są charakterystyczne dla danego gatunku. Znaczenie tej „mowy" jest więc czytelne tylko dla przedstawicieli tego samego gatunku i tylko oni są zwabiani przez błyskającego owada. Jest to taki owadzi alfabet Morse' a. Wyjątkowo jednak taka zakodowana informacja może być też pułapką dla samców niektórych gatunków, zwa­bionych w ten sposób przez samice gatunków obcych i przez nie pożeranych.
Chrząszcz nazywany popularnie robaczkiem świętojańskim jest owadem, którego bezskrzydłe samice jasno świecą, aby przywabić samce. Samce też świecą, ale mniej intensywnie. Zimne światło u tych owadów powstaje w drodze przemian chemicznych. U tropikalnych gatunków świetlikowatych światło może być bardzo jasne i chrząszcze te są czasami trzymane w zamknięciu jako żarów­ki różnych dekoracyjnych lamp.

Do góry