Ocena brak

RM - skład

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

RM składa się z Prezesa RM i ministrów ( ministrowie resortowi i ministrowie bez teki)

- W skład RM mogą być powołani wiceprezesi RM

- Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcję ministra

- W skład RM mogą być ponadto powołani przewodniczący określonych w ustawach komitetów (komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Komitet Obrony Kraju, Rada Legislacyjna).

Podobne prace

Do góry