Ocena brak

RM - kompetencje

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

RM jest organem władzy wykonawczej:

- prowadzi politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa - sprawy bieżące

- jest podstawowym ośrodkiem rządzenia państwem w sensie politycznym

- to, co jest funkcją państwa jest funkcją rządu

- kieruje administracją rządową i koordynuje jej pracę

- zapewnia wykonywanie ustaw oraz wydaje rozporządzenia

- chroni interesy Skarbu Państwa

- zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i porządek publiczny

- zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa

- zawiera umowy międzynarodowe

- określa organizację i tryb swojej pracy uchwala

- projekt budżetu i kieruje jego wykonaniem

Podobne prace

Do góry