Ocena brak

RFN

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

Konstytucja ta weszła w życie 24 maja 1949 roku – datę tę można uważać za powstanieRFN – nie uzyskała statusu suwerennego państwa. 

władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższawładza państwowa należała do Wysokiej Komisji Alianckiej (zajmowała się zmianami konstytucji, sprawami zagranicznymi i wojskowymi)

• Dopiero w 1951 roku RFN nawiązała samodzielne stosunki dyplomatyczne, a wkrótcepotem została przyjęta do Unii Zachodnioeuropejskiej i NATO

17 maja 1968 r. RFN stała się państwem całkowicie suwerennym.

• 5 V 1955 r. – podpisanie Układu Ogólnego, normującego stosunki trzech mocarstwokupacyjnych i RFN; uchylono stan okupacji Niemiec, rozwiązano Wysoką Komisję Aliancką,

• 17 V 1968r. RFN uzyskała status państwa suwerennego

• W 1973 roku została przyjęta do ONZ.

Podobne prace

Do góry