Ocena brak

Rezultaty Procesu Helsińskiego

Autor /adas Dodano /29.03.2011

W rezultacie procesu helsińskiego ukształtował się tzw. obszar KBWE, który najpierw obejmował 35 państw. Po zakończeniu zimnej wojny obszar KBWE powiększył się o państwa powstałe w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Jugosławii oraz o Albanię. Od 1996r. obszar OBWE obejmuje 54 państwa Europy, a także państwa Ameryki Pn., Azji Środkowej. Po 1992r. status obserwatora przy OBWE uzyskały Korea Pd., Japonia, państwa regionu Morza Śródziemnego. Budowa struktur KBWE miała na celu stworzenie fundamentu bezpieczeństwa europejskiego.

Z okazji konferencji przeglądowych ustalono co 2 lata spotkania szefów rządów lub państw, które miały ustalać postępowania na najwyższym szczeblu. Konferencje przeglądowe poprzedzające spotkania szefów państw lub rządów zajmowały się przeglądem pełnego zakresu działań w ramach procesu KBWE. Komitet Wysokich Przedstawicieli odpowiedzialny został za nadzorowanie i koordynację działań w okresie między spotkaniami. Za koordynację i konsultację bieżących zadań odpowiada Urzędujący Przewodniczący, którego wspiera Trójka czyli on sam, jego poprzednik i następca. Od stycznia 1998r. przewodnictwo w OBWE objęła Polska.

Rada KBWE na podstawie postanowień Decyzji Helsińskich z 1992r. powołała Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych. Wysoki Komisarz korzysta z usług Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie. Integralną część KBWE stanowiło Forum Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa KBWE oraz Forum Centrum Zapobiegania Konfliktom. W 1995r. Nastąpiło przekształcenie KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Państwa OBWE zapowiedziały utrzymywanie ścisłej współpracy z ONZ.

Podobne prace

Do góry