Ocena brak

Rewolucja w państwach niemieckich

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Przyczyny szczegółowe ruchów rewolucyjnych w Niemczech: + kryzys rzemiosła + sprawa chłopska + sprawa zjednoczenia narodowego.

Przebieg rewolucji w Niemczech: + 1847 – lewicowi liberałowie w Wielkim Księstwie Badenii, pod przewodnictwem Gustawa von Struve i Fryderyka Heckera wysunęli postulat ogólno-niemieckiego parlamentu + wiadomości o wypadkach we Francji wywołała ogólne podniecenie + 5 marca 1848 zjazd w Heidelbergu podjął inicjatywę zwołania parlamentu + książęta niemieccy zezwolili na parlament z racji powstania chłopskiego jakie wybuchło na terenie Niemiec

+ masowe zebrania zaczęły odbywać się w Berlinie i Wiedniu, żądania konstytucji wysunął też sejm węgierski w Preszburgu + 15 marca z zajmowanego stanowiska ustąpił Metternich + 18 marca król pruski Fryderyk Wilhelm IV wydał odezwę „Do moich kochanych berlińczyków”, w której wzywał do spokoju w mieście i obiecał wycofać wojsko z Berlina + prezesem rządu pruskiego został Ludolf Camphausen

+ liberałowie jednak nie zrobili nic, aby rewolucję pogłębić, powodem był strach przed reakcją, przed sprawą polską i przed rewolucją społeczną + w dniach od 31 marca do 3 kwietnia obradował tymczasowy parlament we Frankfurcie, dokonał tam się rozłam na radykałów, chcących znieść władzę książąt i na umiarkowanych, którzy mieli przewagę

+ tymczasowy parlament ogłosił powszechne wybory do parlamentu, które miały odbyć się we wszystkich krajach Związku Niemieckiego oraz w Prusach Wschodnich i Zachodnich, po czym rozwiązał się + część demokratów badeńskich próbowała wprowadzić republikę poprzez powstanie zbrojne, ale akcja ta zawiodła, powstańcy zostali pobici pod Kandern 20 kwietnia 1848 + wybory parlamentarne nie były demokratyczne

Parlament frankfurcki: + na 573 deputowanych nie było ani jednego robotnika + był to pierwszy w historii parlament ogólno-niemiecki + pierwsze zebranie plenarne parlamentu odbyło się 18 maja 1848 w kościele św. Pawła we Frankfurcie nad Menem

+ skrajna prawica ze skrzydłem katolickim i protestanckim liczyła 50 deputowanych, była ona konserwatywna i wroga rewolucji, należał do niej von Radowitz, Dollinger, centrum liczyło połowę deputowanych, stało na stanowisku suwerenności ludu, ale nie chciało zmieniać ustroju, lewica chciała zerwania z istniejącymi rządami i proponowała republikę federacyjną (Robert Blum) bądź przejawiała tendencje socjalistyczne (Wilhelm Wolff) + parlament zaczął swe obrady gdy w Prusach następowało już przesilenie rewolucji + parlament nie uchwalił żadnych regulaminów obrad.

Dalszy przebieg rewolucji w Niemczech: + na regenta wybrano księcia Jana, dlatego że był Habsburgiem + zniesiono Radę Związkową + 9 sierpnia 1848 powołano rząd na czele z Karolem von Leiningen + Wielkie Księstwo Poznańskie przyłączono do Rzeszy, podobnie postąpiono w sprawie Tyrolu, zupełnie też zaprzeczano niezależności narodu czeskiego.

Sprawa Szlezwiku i Holsztynu: + król duński, Fryderyk VII (1848-1863) chciał wcielić obydwa te autonomiczne księstwa do Danii + Holsztyn był niemiecki, natomiast Szlezwik tylko w części miał mieszkańców niemieckich + w kwietniu 1848 w imieniu Związku Niemieckiego wojska pruskie wkroczyły do księstw + Wielka Brytania bała się usadowienia Prus w tej części Bałtyku i zagroziła wojnę w obronie Danii + Prusy podpisały zawieszenie wojny w Malmo 26 sierpnia 1848, gdzie powołano komisję, która miała rządzić księstwami.

Podobne prace

Do góry