Ocena brak

Rewolucja społeczna

Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011

Rewolucje stanowią najbardziej spektakularny przejaw zmian społecznych, nieustannego procesu społecznego „stawania się". Oznaczają fundamentalny przełom, zerwanie ciągłości procesu dziejowego, przekształcenie całej struktury i trybu funkcjonowania społeczeństwa, a także życia codziennego, mentalności i postaw członków społeczeństwa. W momencie rewolucji daje o sobie znać w stopniu maksymalnym społeczna podmiotowość, zdolność do samoprzekształcania się. W porównaniu z innymi formami zmian społecznych rewolucje wyróżniają się pięcioma cechami:

a) przynoszą zmiany o najszerszym zakresie, obejmujące wszystkie dziedziny życia społecznego: ekonomikę, politykę, kulturę, życie codzienne itp.,

b) w każdej z tych dziedzin przynoszą zmiany radykalne, fundamentalne,

c) zmiany są wyjątkowo szybkie, zachodzą w krótkim czasie,

d) wiążą się z erupcją aktywizmu, mobilizacją znacznych segmentów społeczeństwa, masowymi ruchami społecznymi,

e) zmiany są szczególnie widoczne i odczuwalne: doświadczenie rewolucji jest przedmiotem wyjątkowych stanów emocjonalnych - entuzjazmu, euforii, optymizmu, nadziei, poczucia mocy i wybujałych aspiracji - odciska się też szczególnie mocno w zbiorowej pamięci.

Podobne prace

Do góry