Ocena brak

Rewolucja przemysłowa w przetwórstwie żywności

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Na przełomie XVIII i XIX w. w Anglii została zapoczątkowana rewolucja przemysłowa. u ludność wiejska zaczęła migrować do miast w poszukiwaniu pracy w powstających zakładach produkcyjnych. W tej sytuacji konieczne stało się przetwarzanie żywności na dużą skalę, a mechanizacja ją powiększyła i obniżyła koszty produkcji. W pierwszym okresie mechanizowane były cukrownie. W cukrownictwie po raz pierwszy wprowadzono wyparkę próżniową ogrzewaną parą. a następnie układ wyparek wiclodzialowych (pierwsza połowa XIX w.), co  znacznie skróciło czas i zmniejszyło nakłady energetyczne. Wynalazek ten znalazł później zastosowanie również do zagęszczania mleka, soków oraz przecierów owocowych i warzywnych, co pozwoliło na obniżenie temperatur)' i skrócenie czasu ogrzewania, a przez to obniżenie strat witamin i wartości odżywczej białka oraz na zachowanie lepszej jakości sensorycznej.

Mechanizacja i postęp techniczny w cukrownictwie spowodowały, że konsumpcja cukru znacznie wzrosła. Cukier, z przy prawy i produktu luksusowego, sprowadzanego w XI w. z Azji. a potem z Ameryki, stal się produktem łatwo dostępnym i powszechnie spożywanym. W roku 2(KKi średnie spożycie cukru na świecie wynosiło 24 kg/osobę, a w niektórych państwach euiopejskich dochodziło do 70 kg/osobę. Inną przyczyną wzrostu udziału sacharydów prostych w diccic byl dynamiczny wzrost wytwarzania sy ropów glukozowych uzyskiwanych ze skrobi.

W okresie rewolucji przemysłowej równie duży postęp dokonał się w mlynar-stwie. Jego skutkiem byle m.in. zwiększenie produkcji i wykorzystania w piekar-stwic mąki jasnej, wysoko oczyszczonej, ale uboższej w składniki odżywcze. Utrzymującą się do dziś preferencję białego pieczywa, kojarzonego z większym stopniem oczyszczenia, a przez to uważanego za lepsze, żywieniowcy uznają za zjawisko wysoce niekorzystne, sprzyjające rozwojowi chorób dictozalcznych.

Rozwiązania wyprowadzone przy udoskonalaniu technologii produkcji cukru i mlynarstwa znalazły szybko zastosowanie w innych przemysłach, przyczyniając się do zmniejszenia kosztow wytwarzania żywności i zwiększenia jej dostępności.

 

Podobne prace

Do góry