Ocena brak

Rewolucja przemysłowa

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

XV/XVI w początek zaawansowanej żeglugi, nowe odkrycia geograficzne, zmiana mentalności, nowe rośliny, nowe kultury, nowe światy -> generalnym efektem rewolucja przemysłowa w XVII wieku- cechy główne i charakterystyczne: brak wiedzy typowo technicznej, liczyły się doświadczenie i praktyka, postęp naukowy przez analogię, wykorzystanie starych technik przez łączenie i ponowne wykorzystywanie wiedzy. Wiedza – zbiór wielu teorii uzupełnionych i połączonych ze sobą, jedne wynalazki napędzały drugie wytop żelaza > maszyna parowa > lokomotywy /statki / fabryki parowe, XIX w początek nauki i techniki a nie doświadczeń, połączenie nauki i praktyki metodyczna stymulacja nauki przez technikę, efekt- ciągły postęp w nauce i technice, od XIX w odkrycia naukowe zmieniają światopogląd, zmieniają mentalność i kierunek rozwoju człowieka i techniki, rozwój technologii -> zmiana warunków życia na ziemi, w ciągu ostatnich 100 lat większy skok technologiczny niż w ciągu ostatniego 1000 lat. Obecnie Europejska nauka i technika staje się wzorem dla reszty świata, czego nie można powiedzieć o kulturze.

Z Wikipedii:” Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i był związany z przejściem od produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej towarów do produkcji fabrycznej na dużą skalę.(...) Druga rewolucja przemysłowa przypada na drugą połowę XIX i początki XX stulecia. Spowodowana została gwałtownym rozwojem nauki, któremu towarzyszyło powstanie nowych rozwiązań technicznych, począwszy od silnika gazowego, poprzez dynamit i karabin maszynowy, aż po odkurzacz elektryczny w 1907 roku.”

Podobne prace

Do góry