Ocena brak

Rewolucja Październikowa

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /15.02.2005

Na początku 1917 roku Niemcy użyli nowej broni, okrętów podwodnych, ogłaszając nieograniczoną wojnę podwodną. Celami Ubotów nie były tylko okręty Koalicy, lecz także jednostki państw neutralnych pływające do portów Ententy.

Rewolucja październikowa 17.11.1917r. Bolszewicy obalili w Piotrogradzie Rząd Tymczasowy. Proklamowano przejęcie władzy przez Rady, uchwalono dekrety o pokoju i ziemi. Powołano nowy rząd ? Rząd Komisarzy Ludowych. W polityce zagranicznej apelowano o zaprzestanie walk i o zawarcie pokoju. W rewolucji brał udział Feliks Dzierżyński. Określono deklarację o samostanowieniu narodów. 22.12.1917r. rozpoczęły się rozmowy w Brześciu 3.3.1918r. podpisano pokój mający dla Polski grabieżczy charakter. W skład Ukraińskiej Republiki Ludowej włączono ziemię Chełmińską. Odpowiedzą na to była ucieczka II Brygady Legionów pod dowództwem Józefa Hallera. Niemieccy żołnierze przerzucani z frontu wschodniego byli ?zarażeni? rewolucją i nie nadawali się do ponownego użycia na froncie. Żołnierze uciekali do domów, uprawiali agitację, odmawiali walki. Rewolucja październikowa spowodowała rozkład armii państw centralnych. W sierpniu 1918r. Armia niemiecka po raz pierwszy zmuszona została do odwrotu. We wrześniu dowództwo zrozumiało że armia nie nadaje się do walki i zażądało podjęcia rokowań pokojowych. Państwa Ententy straciły sojusznika w postaci ?białej? Rosji, w tej sytuacji dyplomacja francuska postawiła na odradzające się państwa Narodowe ? Polskę, Czechosłowację, Królestwo SHS. Wersalski traktat pokojowy 1919, właściwie traktat pokoju z Niemcami, kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 przez Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji. Wszedł w życie 10 stycznia 1920. Składał się z 440 artykułów.

Tereny nowego państwa polskiego miały obejmować ziemie polskie będące wcześniej pod zaborem rosyjskim. Miało to być państwo z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym. Dość ważnym krokiem w odbudowie Polski był 7 listopada 1917 roku - - czyli dzień obalenia rządu carskiego w Rosji na skutek rewolucji październikowej. Zarówno nowy rząd rosyjski jak i rządy Anglii i Francji poparły powstanie niepodległej Polski. Poprawienie się sytuacji wojsk alianckich na froncie zachodnim przez przystąpienie pod koniec 1917 roku USA do wojny doprowadziło do pod pisania 5 grudnia 1917 r. zawieszenia broni między Austro- Węgrami i Niemcami z Rosją. Niemcy byli bowiem zmuszeni do przerzucenia wszystkich sił na front zachodni.

W dniach 15 VII-5 VIII 1918r. doszło do tzw. drugiej bitwy nad Marną w której zdecydowane zwycięstwo odniosły wojska francuskie. 8 sierpnia 1918 roku doszło do przełomowej bitwy nad Sommą. Dywizje alianckie zadały dotkliwe straty wojskom niemieckim. Był to tzw. "czarny dzień armii niemieckiej". Od tego czasu front przesuwał się tylko w jedną stronę, w kierunku Niemiec.

Podobne prace

Do góry