Ocena brak

REWOLUCJA ISLAMSKA

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

W ostatnich latach uległa nasileniu obawa przed działalnością fundamentalistów islamskich ( nie chodzi tu o sam islam ). Pojawiają się próby narzucenia siłą islamu " niewiernym" , nie tolerancji wobec wyznawców innych religii, czy panowania szyitów nad sunnitami w ramach islamu. fundamentaliści islamscy posługują się terrorem, zabójstwami dla realizacji swoich celów. Swoją działalność prowadzą na terytoriach innych krajów " nieislamskich" Np. .Francja.

Bodźcem dla nich była rewolucja Islamska w Iranie zakończona obaleniem szacha w 1979r. i proklamowaniem Irańskiej Republiki Islamskiej. Osłabiono pozycję USA i innych państw zachodnich na Środkowym Wschodzie. Siła fundamentalistów islamskich polega na tym, że jego państwa będące jego ojczyzna stały się niepodległe, uzyskując znaczne dochody z wydobycia ropy naftowej i pragną oddziaływać na świat zewnętrzny, przeciwko "innowiercom" Wewnątrz poszczególnych państw islamskich toczy się często ostra walka o opanowanie centrów władzy, o model państwo budowanego na ideach Koranu w interpretacji fundamentalistycznej.

Walka ta pociąga za sobą często ofiary w ludziach.Fundamentaliści lubią atakować Egipt i Algierię Egipcie w ciągu półrocza 1995r. ofiarami " zielonego terroryzmu" ( zielony jest kolorem sztandaru Proroka) padło220 osób w tym 54 policjantów i 130 członków ugrupowań muzułmańskich .Terroryści " polują" często na autokary z turystami zagranicznymi .Cel tych napadów to zwalczanie zachodniej obyczajowości i osłabienie rządu, pozbawiając go znacznych dochodów z turystyki .Np.1. 6.10.1981 został zabity prezydent Egiptu Anwar as-Sadat jego następca Hosni Mubarak w czasie podróży do Addis Abeby też padł ofiarą zamachu on jednak ocalał.2. w innych krajach arabskich fundamentaliści organizują się w ugrupowania zw. .Dżihad ( "Święta wojna" ).

W Algerii giną ludzie z rąk walczących o państwo koraniczne Islamskiego Frontu Ocalenia ( FIS ) i Islamskiej Grupy Zbrojnej ( GIA ). Próby kompromisu sił rządzących z fundamentalistami nie dały dotąd rezultatu. Fundamentalizm Islamski jest przejawem protestu przeciwko biedzie/ korupcji, ignorancji i dyskryminacji. Dopóki nie zostanie rozwiązany problem gospodarczy i nie zostanie podniesiony standard życia, nie pokonamy fundamentalistów.We współczesnym świecie fundamentalizm islamski uważany jest za jeden z głównych czynników destabilizujących życie polit. i stosu międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry