Ocena brak

Rewolucja Francuska - daty

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

5 maja 1789 r. - uroczyste otwarcie Stanów Generalnych;

17 czerwca 1789 r. - stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym;

9 lipca 1789 r. - ZN przekształca się w Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze (Konstytuanta);

14 lipca 1789 r. - zdobycie Bastylii;

4-5 sierpnia 1789 r. - reformy: zniesienie przywilejów stanowych, podatkowych szlachty, obowiązków feudalnych dotyczących chłopa lecz nie ziemi, którą uprawia, ogłoszono równość obywateli wobec prawa;

26 sierpnia 1789 r. - uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (głosiła: suwerenność ludu, równość obywateli wobec prawa, tolerancję religijną, swobodę słowa i prasy, prawo do wolności, własności, braterstwa, opierania się uciskowi);

1790 r. Reformy Konstytuanty - zniesiono ustrój cechowy, zlikwidowano cła wewnętrzne, przeprowadzono nowy podział administracyjny kraju, wprowadzono nowy system miar i wag, opodatkowano szlachtę i duchowieństwo, państwo przejęło na własność dobra kościelne, podporządkowano duchowieństwo władzom państwowym, duchowni mieli przysięgać na konstytucję i otrzymywać wynagrodzenie od państwa;

czerwiec 1791 r. - król próbuje uciec do Belgii by zyskać pomoc przeciw rewolucji, ale go złapali;

3 września 1791 r. - uchwalono konstytucję, początek monarchii konstytucyjnej, wprowadzono cenzus majątkowy, władza ustawodawcza: Legislatywa, wykonawcza: król;

kwiecień 1792 r. - wybuch wojny Francja-Austria, później przyłączają się Prusy;

10 sierpnia 1792 r. - powstaje nowy zarząd Paryża: Komuna, obalenie króla przez lud i wsadzono go do więzienia, przekazanie władzy wykonawczej Radzie pod przewodnictwem Dantona;

22 września 1792 r. - Konwent uchwala zniesienie monarchii i ustanowienie republiki;

21 stycznia 1793 r. - ścięcie Ludwika XVI;

1793 r. - zawiązanie przeciwko Francji koalicji Anglii, Austrii, Prus, Hiszpanii, Holandii i państw włoskich, wybucha kontrrewolucyjne powstanie w Wandei bardzo brutalnie stłumione;

5 kwietnia 1793 r. - utworzono Komitet Ocalenia Publicznego (na czele Danton);

2 czerwca 1793 r. - jakobini dokonują przewrotu i aresztują przywódców żyrondystów w Konwencie;

24 czerwca 1793 r. - jakobiński Konwent uchwala konstytucję (nienaruszalność prawa własności, wprowadzono powszechne prawo wyborcze, państwo ma zapewnić oświatę swym obywatelom, dać zajęcie bezrobotnym, pomóc biednym, przyjęta została przez referendum, miała wejść w życie po zakończeniu wojny);

10 października 1793 r. - proklamacja terrorowa, pretekst do wprowadzenia terroru daje jakobinom zabójstwo J.P. Marat'a przez Charlottę Cordayle, aby przyspieszyć postępowania sądowe powołano Trybunał Rewolucyjny (dwa możliwe wyroki: uniewinnienie lub gilotyna);

27 lipca (9 thermidora) 1794 r. - Fauche i Barra, jakobini zagrożeni aresztowaniami przeprowadzili zamach stanu, Robespierre został aresztowany, a potem ścięty;

sierpień 1795 r. - Konstytucja Roku III, gwarantuje władzę siłom umiarkowanym i centrowym, wprowadzono cenzus i pośrednie prawo wyborcze, dwustopniowe wybory do dwuizbowego sejmu (Rada Starszych, Rada Pięciuset, mogły się blokować), władzę wykonawczą stanowi 5 osobowy Dyrektoriat;

5 października 1795 r. - powstanie w Paryżu stłumione przez Napoleona Bonaparte;

marzec 1796 r. - "sprzysiężenie równych" zawiązany przez Babeuf, tendencje socjalistyczne (zniesienie własności prywatnej i równość społeczna), szybko wykryte i wszyscy zgilotynowani;

1797 r. - traktat pokojowy w Campo Formio z Austrią;

9 listopada (18 brumaire'a) 1799 r. - Bonaparte obala rządy Dyrektoriatu i wprowadza własną władzę dyktatorską.

Podobne prace

Do góry