Ocena brak

Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Termin rewolucja może oznaczać

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

- Szczególny okres historyczny, w którym występuje albo obiektywna możliwość zastąpienia panowania jednej elity władzy przez drugą, albo przejście od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do drugiej

- Każde zbrojne i krwawe przejęcie władzy i zmianę ustroju,

- Obalenie rządu od środka państwa, czyli przez opozycje wewnętrzną,

- Transformację systemu politycznego,

- Proces polityczny , czyli zespół zmian zachodzących w następujących po sobie stadiach rozwojowych , których wynikiem są określone przeobrażenia.

Rewolucja to nagła i bezprawna zmiana ustroju państwa lub jedynie grupy rządzącej, niosąca za sobą szereg modyfikacji o charakterze prawno -instytucjonalnym.Rewolucja jest traktowana również jako swoisty proces transformacji systemu politycznego danego państwa.

Do góry