Ocena brak

Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Rodzaje rewolucji

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

a) w znaczeniu historycznym :

- husycka ( na przykładzie Czech),

- purytańska ( na przykładzie Anglii),

- niepodległościowa ( na przykładzie Ameryki),

- burżuazyjna ( na przykładzie Francji) ,

- bolszewicka ( na przykładzie Rosji ) ,

- narodowa ( na przykładzie Turcji) ,

- komunistyczna ( na przykładzie Chin).

b) wg kryterium ich celów :

- personalne - polegające na gwałtownym obaleniu panującego

- konstytucyjne- w wyniku których gwałtownie usunięto konstytucje

- socjalne - polegające na gwałtownym obaleniu podstaw prawnych , na których opiera się życie społeczne

- religijne -

- gospodarcze - będące wynikiem zmierzchu feudalizmu i wzrostu znaczenia miast i ich mieszkańców

c) ze względu na siły rewolucyjne :

- rewolucje wojskowe

- rewolucje parlamentarne

- rewolucje masowe

d) według kryteriów klasowych : ( opis podziału w okresie ?realnego socjalizmu")

- rewolucje niewolników - konflikt między siłami wytwórczymi a właścicielami niewolników,

- antyfeudalne - konflikt sil wytwórczych a feudalną formą własności prywatnej,

- proletariackie

Do góry