Ocena brak

Rewolucja cyfro­wa

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Od początku obecnego dziesięciolecia systemy ana­logowe zapisu obrazu są powoli zastępowane przez systemy cyfrowe, w których obraz zapisywany jest w postaci długich ciągów cyfr. Rewolucja cyfro­wa, taka jak ta, która doprowadziła do upowszech­nienia dysku kompaktowego - cyfrowej płyty audio, najprawdopodobniej wyprze z naszych do­mów magnetowidy VHS w ciągu kilku lat.
VHS jest jednym z niewielu pozostałych dziś systemów przekazu, które wykorzystują analogo­wy zapis informacji. Nagranie analogowe jest sto­sunkowo łatwe do sporządzenia i odtworzenia, lecz podatne na zakłócenia i zniszczenie. Niedoskona­łości wykonania taśmy magnetowidowej, tłuszcz, kurz, a nawet normalna eksploatacja mogą powo­dować miejscową zmianę własności magnetycz­nych taśmy, co w efekcie daje znaczny spadek jako­ści obrazu oraz dźwięku.
Nagranie cyfrowe jest ciągiem zer i jedynek, tak jak dane przetwarzane przez komputer. Bity cyfro­wej informacji są używane przez odtwarzacz do rekonstrukcji przebiegu natężenia oryginalnego sygnału analogowego. Informacja jest zapisana jako sygnał (1) oraz brak sygnału (0), przez co trud­no ją zakłócić, gdyż czynniki zewnętrzne, które znacznie zmieniają wartości natężenia sygnału ana­logowego, nie są zwykle w stanie całkowicie zatrzeć impulsów zero-jedynkowych.

Podobne prace

Do góry