Ocena brak

Rewolucja 1968 r. w Europie Zachodniej i USA

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

 • Eksplozja demograficzna lat 1945-55 spowodowała, że w latach 60. do głosu zaczęła dochodzić duża liczba młodych ludzi urodzonych i wychowanych po wojnie.

 • Nie zaznali trudności wojennych, nie mieli przeżyć związanych z wojną a wartości i zasady ważne dla ich rodziców, dla nich nie miały istotnego znaczenia. Szukali dla siebie miejsca na ziemi, własnej ideologii. Rodzice próbowali hamować poczynania swych dzieci, narzucić im swoje wartości i poglądów, zmusić o postępowania wg ich zasad etycznych. Młodzież buntowała się. Rzucali szkołę, odwracali się od rodziny, kościoła itp. Odmawiali służby wojskowej. Żyli po swojemu, tworzyli tzw. Komuny – zbiorowiska rządzące się własnymi prawami. Hipisi, marihuana, alkohol, wolny sex itp. Szczególnie dotyczy to USA w takim wymiarze, aczkolwiek inne kraje również przezywały coś podobnego.

 • Dużą rolę odegrała kultura masowa, muzyka. Duża rola Beatles’ów i Elvisa Presley’a. Film i M. Monero, B. Bardot – stały się symbolami sexu. Narkotyki, alkohol i inne sprawy.

 • Powstała specjalna subkultura młodzieżowa. Zwiększała się liczba studentów, do 1965 około 10 mln - byli oni dorosłymi ludźmi, lecz nie mieli środków do życia. Nie mieli też prawa głosu na swoich starodawnie zarządzanych uczelniach.

 • Tworzono masowe organizacje o tendencjach lewackich i internacjonalistycznych.

 • We Francji był to Krajowy Związek Studentów Francuskich ( UNEF), RFN- Socjalistyczny Związek Studentów Niemieckich ( SDS), USA- Ruch Studentów na rzecz Społeczeństwa Demokratycznego ( SDS).

 • Autorytety: Marks, Lenin, Mao Tse Tung, Stalin, F. Castro, E. Che Guewara.

 • Tendencje anarchistyczne i inne narastały 1961-67, a w latach 1967-698 nastąpiła ich eksplozja.

RFN

 • W RFN protestowano przeciw sojuszowi SPD z CDU i nowym rządom, tzw. Wielkiej Koalicji, SDS organizował wiece i demonstracje. W Berlinie Zachodnim na początku czerwca 1967 w czasie rozpraszania demonstracji przeciw wizycie szacha Iranu policja zastrzeliła studentów B. Ohnesorga i raniła 47 innych. W odpowiedzi studenci organizowali demonstracje solidarnościowe i żałobne, którymi kierował Klub Republikański. W czasie kolejnej demonstracji ofiarą zamachu padł popularny R. Dudchke – przywódca zachodnioberlińskiego SDS. Demonstracje miały olbrzymi zasięg, ośmieszano profesorów i próbowano wywrzeć presję na władzach by zmieniono strukturę studiów. Udało się, władze nie mogąc opanować sytuacji musiały zapowiedzieć generalną reformę studiów. Po 1969 r gdy SDP przejęła władzę ( a włączyła hasła studentów w swój program) ruchy zaczęły słabnąć. Studenci uzyskali prawo o decydowaniu o losach uczelni.

Francja

 • We Francji apogeum demonstracji przypadło na maj – czerwiec 1968. Przywódcą ruchu studenckiego był Daniel Cohn – Bendit, neoanarchista. Utworzył organizację RUCH 22 MARCA. Bunt studentów poparły związki zawodowe. Ogłosili strajk generalny, okupowali fabryki a studenci uczelnie i miasto. Żądano podwyżek, 40 –h pracy w tygodniu, ref. Polityczne, reorganizacja studiów wyższych. Trwały te strajki do połowy czerwca. Duże straty materialne, paraliż miasta. Demonstracje spowodowały upadek de Gaulle’a, który myślał nawet o stanie wojennym. Musiał się jednak ugiąć i pójść na ustępstwa.

Włochy

 • W i Włoszech ruch studencki nie miał tak wielkiego zasięgu. W demonstracjach brało udział 500 ty. Osób.

USA

 • Protesty studenckie połączone z ruchem o prawa obywatelskie, walką z ubóstwem, z wojną w Wietnamie, kwestia murzyńska, żydowska.

 • 1964 – rozruchy murzyńskie w Harlemie i Brooklynie.

 • Malcolm X- Malcolm Littre – duża rola w organizowaniu Murzynów.

 • Zamieszki studenckie były swego rodzaju przedłużeniem wystąpień murzyńskich.

 • Pod wpływem masowych i drastycznych wystąpień prezydent Johnson nie ubiegał się ponownie o prezydenturę, uważając, że koncepcja wyjścia z kryzysu, którą starał się realizować była nieudana.

POLSKA

 • Z krajów socjalistycznych w Europie wystąpienia objęły właściwie tylko Polskę.

 • Wydarzenia marcowe 1968. Walka z cenzurą i nacjonalistycznym ruchem partyzantów. W Polsce nie przyłączyli się do protestów robotnicy, jak we Francji. Walczono o wolność słowa, demokrację, otwartość na Zachód, ochronę kultury. Wiele osób aresztowano i pobito. Śmiertelnych przypadków raczej nie odnotowano.

WAŻNE

Podobne prace

Do góry