Ocena brak

Retroakcja

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

To wsteczne działanie prawa. Zasada nie działania prawa wstecz-Lex retro non agid.

a) retroakcja właściwa - to sytuacja gdy ustawa określa skutki prawne w samej rzeczy, które wystąpią po dacie jej wejścia w życie i jednocześnie stanów rzeczy, które miały miejsce przed datą wejścia w życie i nie były wcześniej regulowane prawnie lub pogarszają sytuację prawną adresata.

- ustawa wchodzi z życie 01.01.2002 r. i znajduje zastosowanie do stanów np. po 01.10.2001 r.

Retroakcja jest zakazana i ma charakter:

- bezwzględny (prawo karne, prawo podatkowe).

- względny (prawo cywilne). W tym przypadku zasada działania prawa wstecz nie ma pierwszeństwa przed zasadą sprawiedliwości społecznej.

Retroakcja dopuszczalna - jeżeli skutki prawne są korzystne lub nie pogarszają sytuacji prawnej adresata.

b) Retroakcja całkowita - kiedy akt normatywny określa skutki prawne, które się rozpoczęły i zakończyły przed datą wejścia w życie ustawy

Podobne prace

Do góry