Ocena brak

Restitutio in integrum

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Restitutio in integrum (przywrócenie do stanu pierwotnego) – pozaprocesowy środek ochronny udzielany przez pretora po zapoznaniu się z istotą sprawy, uznając za niebyły fakt , z którym prawo łączyło niekorzystne dla kogoś skutki prawne. Typowymi podstawami były : przymus (metus ), podstęp ( dolus ), błąd ( error ), niedojrzałość kontrahenta, umotywowana nieobecność ( absentia ).

Podobne prace

Do góry