Ocena brak

Resort

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Najliczniejszą grupę członków RM stanowią ministrowie.

Według art.149 ust.1 Konstytucji ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Dział administracji kierowany przez ministra nazywany jest resortem. Przez określenie „resort” należy rozumieć wyodrębniony dział administracji, którym kieruje członek rządu, zwykle minister, a niekiedy przewodniczący komitetu będącego naczelnym organem administracji rządowej.

W skład resortu wchodzi minister jako kierownik resortu, ministerstwo jako urząd, a ponad to mogą wchodzić organy rządowej administracji centralnej i terenowej, zakłady publiczne i inne jednostki organizacyjne.

Podobne prace

Do góry