Ocena brak

Res corpolares – incorpolares

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Podział rzeczy res corporalis na:

  • pojedyncze, stanowiące organicznie związaną lub jednorodną całość;

  • złożone corpus ex cohaerentibus – składające się z części składowych, połączonych w jedną całość, Do odzyskania bezprawnie zabranych rzeczy będących teraz częściami składowymi (cegły – domu sic) można było użyć skargi actio ad exhibendum, jeśli tylko można było wyłączyć tą rzecz z całości (dom – niedopuszczalne). W przypadku domu można było wystąpić) ze skargą adtio de tigno iuncto, o podwójną wartość przedmiotu (cegieł), a nie o jego wyłączenie, wygasała wtedy własność na danym przedmiocie;

  • zbiorowe - corpus ex distantibus – zbiór rzeczy oznaczonych wspólną nazwą (biblioteka, trzoda); przedmiotem prawa były tu pojedyncze przedmioty, inaczej było w przypadku naturalnych zbiorowisk zwierzęcych (trzoda), jako całość mogła też być rz. z. przedmiotem zapisu.

Do góry