Ocena brak

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości

-Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką

-1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski

-Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone izotopem cezu

-1989- powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, który w 1990 roku przekształcił się w Ukraińską Partię Republikańską

-16 lipiec 1990 – Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła deklarację o suwerenności republiki (ma pozostać w ramach ZSRR)

-24 sierpnia 1991- Rada Najwyższa Ukrainy proklamuje Akt Niepodległości Ukrainy

-1 grudnia 1991- zatwierdzenie Aktu Niepodległości w powszechnym referendum

-8 grudnia 1991- na mocy porozumienia białowieskiego powstaje Wspólnota niepodległych Państw, której członkiem zostaje Ukraina

-W marcu 1994 odbyły się pierwsze wolne wybory, w wyniku których najsilniejszą reprezentację w parlamencie zyskali komuniści. Na stanowisko premiera nowy parlament powołał W. Masoła, opowiadającego się za ściślejszą współpracą z Rosją.

-W czerwcu 1994 - odbyły się wybory prezydenckie, w których drugiej turze zwyciężył były premier Kuczma (reelekcja w listopadzie 1999).

-28 czerwca 1996- uchwalono pierwszą Konstytucję niepodległej Ukrainy

-1997- przyjęcie Karty o szczególnym partnerstwie NATO z Ukrainą

-2004- podpisanie układu o Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (ujednolicenie systemów walutowych i podatkowych Ukrainy)

-2004- wybory prezydenckie wygrał Wiktor Janukowicz, powstanie „pomarańczowej rewolucji” (masowe wystąpienia zwolenników Juszczenki żądających unieważnienie wyborów, które zostały sfałszowane. Przez ponad tydzień odbywały się demonstracje)

-3 grudnia 2004- Ukraiński Sąd Najwyższy unieważnił wybory i powtórzono drugą ture głosowania. Tym razem wygrał Juszczenko.

-2005- na czele nowego rządu stanęła Julia Tymoszenko

- wrzesień 2005 -prezydent zdymisjonował gabinet Juli Tymoszenko, funkcję premiera powierzył Jechanurowi.

-od 18 grudnia 2007 – Julia Tymoszenko ponownie została premierem Ukrainy

Ukraina jest republika wielopartyjną z jednoizbowym parlamentem - Radą Najwyższą.

Podział administracyjny: 24 obwody, 1 republika autonomiczna, 2 miasta obwodu.

Narodowości: Ukraińcy – 77,8%, Rosjanie – 17,3%,Białorusini – 0,6%, Mołdawianie – 0,5%, Tatarzy Krymscy – 0,5%, Bułgarzy – 0,4%, Polacy – 0,3%, Żydzi – 0,2%, pozostali – 2,4%.

Struktura wyznaniowa: 50% deklaruje się jako wierzący, w tym: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego – 50,4%, głównie w środkowych regionach kraju, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego – 26,1%, głównie na wschodzie kraju, Ukraińska Cerkiew greckokatolicka – 8%, niemal w całości na zachodzie kraju, Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny – 7,2%, Kościół rzymskokatolicki – 2,2% głównie mieszkający na zachodzie kraju Polacy, Protestantyzm – 2,2%, Judaizm – 0,6%, inne – 3,2%

Podobne prace

Do góry