Ocena brak

Republika Południowej Afryki - LUDNOŚĆ

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Gęstość zaludnienia: 35 osób/km2

Skład etniczno-rasowy: Afrykanie (76%), Europejczycy (13%), kolorowi (8%), Azjaci (3%)

Główne wyznania: chrześcijanie (68%), animiści (28%), hinduiści (2%), muzułmanie (2%)

Analfabetyzm: 24%

Urbanizacja: 58%

Główne miasta (liczba ludności w mln): Johannesburg (3), Kapsztad (2,4), Durban (1,5), Pretoria (1,2), Port Elizabeth (0,35), East London (0,25), Umtata (0,18), Pietermaritzburg (0,16), Bloemfontein (0,15), Roodepoort (0,14).

Według szacunków dokonanych na podstawie spisu ludności przeprowadzonego w 1991 r. Republikę Południowej Afryki zamieszkiwało na początku 1996 r. około 42,5 mln osób, co daje średnią gęstość zaludnienia prawie 35 osób/km2. W rzeczywistości jednak tereny zamieszkane przez tę część ludności afrykańskiej, która żyje w regionach wiejskich, mają gęstość zaludnienia przekraczającą 100 osób/km2. Prowincją o największym zaludnieniu jest Kwa Zulu/Natal (ponad 9 mln ludności na początku 1996 r.), zaś najsłabiej zaludniona jest prowincja Northern Cape (ok. 800 tys. osób).

Należy podejrzewać, iż ogromne rzesze nielegalnych imigrantów z krajów afrykańskich - i tych sąsiednich (Mozambik, Zimbabwe), i tych bardziej odległych (Nigeria, Ghana, Zair i Gwinea), zwabionych po 1994 r. mirażem wielkich możliwości RPA, dość znacznie zniekształcają statystykę ludnościową kraju. Oceny nielegalnej imigracji wahają się od 4 do 8 mln osób.

Średnia długość życia w RPA wynosi 60,4 lat (dla mężczyzn 57,5, a dla kobiet 63,5) i jest znacznie wyższa niż w większości krajów afrykańskich. Wobec dużego zróżnicowania standardów życia ludności RPA dopiero analiza poszczególnych grup rasowych dałaby bardziej precyzyjne informacje niż przeciętna krajowa.

Według oficjalnych statystyk ludność kraju stanowią: Afrykanie (76,07% ogółu mieszkańców), ludność pochodzenia europejskiego (często bez jakichkolwiek więzi z Europą - 12,84%), ludność kolorowa (8,53%) oraz Azjaci (głównie z terenu Indii - 2,56%).

Najstarszą i bardzo niewielką grupą etniczną zamieszkującą rejony półpustynne RPA są potomkowie ludności Khoisan - Buszmeni, Hotentoci i Bergdamara; z północy natomiast napłynęła ludność afrykańska Bantu. Tworzy ona - z jednej strony - grupę Nguni z plemiona Zulusów (największe plemię afrykańskie w RPA, z bardzo wyraźnymi tradycjami dotyczącymi władzy królewskiej), Suazi, Ndebele, Pondo, Tembu i Xhosa oraz - z drugiej strony - grupę Sotho i Tswana.

W ostatnich latach, kiedy znacznie zmniejszyły się rygory apartheidu, nasiliła się migracja ludności afrykańskiej do miast. Zjawisko to jest szczególnie widoczne po 1994 r. W tej sytuacji wokół dużych miast, a często nawet w samym ich środku, powstają tysiące slumsów bez odpowiedniej infrastruktury.

Ludność europejska w RPA wywodzi się z różnych fal migracyjnych. Pierwsi osadnicy - Holendrzy - przybyli do Prowincji Przylądkowej w połowie XVII wieku; później napływały tu fale francuskich hugenotów, Brytyjczyków, Hindusów, sprowadzonych na plantacje trzciny cukrowej w Natalu, Niemców, Żydów, Włochów, Greków, Portugalczyków, Polaków, a ostatnio także innych Słowian i Azjatów.

Zdecydowana większość ludności kolorowej - mówiącej niemal wyłącznie afrikaans (językiem holenderskich Burów) zamieszkuje południe kraju, zaś Azjaci, mający swe korzenie w Indiach i sprowadzeni przez Brytyjczyków do pracy na plantacjach trzciny cukrowej, w zdecydowanej większości osiedlili się w prowincji Kwa Zulu/Natal oraz częściowo także w Gauteng. Obecnie Azjaci, poza niewielką grupką bardzo majętnych "baronów cukrowych", pracują już we wszystkich sektorach gospodarki.

Struktura zatrudnienia ludności RPA jest nietypowa dla kraju afrykańskiego, co wynika ze znacznie wyższego poziomu rozwoju gospodarczego. I tak w rolnictwie i rybołówstwie pracuje jedynie około 13% ludności (jeszcze w r. 1970 wskaźnik ten wynosił blisko 28%).

Więcej ludności niż w rolnictwie pracuje w przemyśle przetwórczym (niemal 15%). W górnictwie pracuje około 8,5% osób zatrudnionych w gospodarce. W handlu i turystyce znajduje zatrudnienie ponad 14% czynnych zawodowo i należy oczekiwać dalszego wzrostu, podobnie jak i w budownictwie, gdzie realizowany jest program budowy tanich domów (obecnie jest tu zatrudnionych 5,5%). Cały sektor usług publicznych, w który włączono także pomoce domowe i ogrodników, pracujących na ogół w gospodarstwach ludności pochodzenia europejskiego, daje zatrudnienie ok. 28% pracujących, z czego 2/3 to kobiety.

Republika Południowej Afryki należy do najbardziej zurbanizowanych krajów afrykańskich. Ludność obszarów metropolitalnych kilku miast liczy ponad 1 mln mieszkańców. Są to takie ośrodki, jak Kapsztad (ang. Cape Town; o ludności na obszarze metropolitalnym ponad 2,4 mln), Johannesburg (około 3 mln), Durban (powyżej 1,5 mln), Pretoria (ok. 1,2 mln) oraz Port Elizabeth (0,35 mln). Stolicą administracyjną oraz siedzibą rządu RPA jest Pretoria, natomiast siedzibą parlamentu jest Kapsztad, zaś władze sądownicze mają swą siedzibę w Bloemfontein. Ze względu na ogromne koszty utrzymywania trzech stolic, rozważa się konieczność ustanowienia jednej (konkurują Pretoria i Kapsztad).

Podobne prace

Do góry