Ocena brak

REPREZENTACJA WIEDZY

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

Postać, w jakiej informacja jest reprezentowana, może mieć znaczący wpływ na przypominanie.

Porcjowanie- ludzie mają tendencję, aby magazynować ok. 3 elementów w każdym zapisie.

W badaniach nad zapamiętaniem ciągów liter wykazano, że ludzie dzielą ciąg na kilka grup (chunk = porcja). Jeżeli litery (np. JHQ) są zmagazynowane razem w jednym zapisie, można oczekiwać osiągnięć charakterze „wszystko albo nic”. Czyli, jeśli badany jest w stanie odtworzyć jeden element z zapisu, inne powinny też zostać odnalezione. Również przedmioty na płaszczyźnie, teksty czy pozycje figur szachowych są organizowane w grupy po ok. 3 elementy.

Rodzaje kodów

Różne kody pamięciowe są wykorzystywane do różnego rodzaju materiału.

Koncepcja podwójnego kodowania ( Bower, Paivio) zakłada, że mamy oddzielne kody dla kodowania materiału werbalnego i wzrokowego. Informacja werbalna jest przechowywana jako sekwencja słów, a wzrokowa ma charakter obrazowy

Występuje kod przestrzenny dla materiału wzrokowego i kod liniowy dla materiału werbalnego.

Pamięć informacji wzrokowej

W badaniach Shepharda a później Standinga wykazano, że materiał wzrokowy jest lepiej zapamiętywany niż materiał werbalny. Jednak pamięć inf. obrazowej wydaje się być zdeterminowana przez umiejętność nadawania obrazowi interpretacji znaczeniowej.

Ludzie szczególnie dobrze pamiętają swoje interpretacje materiału obrazowego.

Podobne prace

Do góry