Ocena brak

„Repatriacja“ obywateli radzieckich do ZSRR - znaczenie polityczne

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

  • przeprowadzona w latach 45-46, objęła ponad pięć milionów obywateli

  • byli to jeńcy wojenni, przymusowi robotnicy, członkowie innych formacji narodowościowych walczących u boku Niemców. Wielu spośród repatriantów pochodziło jeszcze z białej emigracji, która opuściła Rosję po rewolucji październikowej – dużo naukowców, artystów i inteligencji.

  • Ponad 80% trafiła do łagrów, więzień lub została od razu zamordowana. Ci którzy żyli na wolności byli prześladowani. Łagry pod koniec lat 40-tych rozrosły się do 10mln więźniów

DWA podstawowe POWODY repatriacji:

  • bardzo duże straty ludności pod czas wojny – szacuje się, że przekroczyły one 20mln, były potrzebne ręce do pracy. Jako pracownicy w łagrach odegrali oni olbrzymią rolę w planach gospodarczych Rosji

  • stalinowskie założenie „skażenia ideologicznego” wszystkich, którzy zetknęli się z „burżuazyjnym stylem życia”

  • państwa europejskiej zapełniły się od agentów radzieckich służb, które inwigilowały obce społeczeństwa w celu wyłapania obywateli ZSRR.

Są dwie różne wersje:

  • jedna mówi, że większość repatriantów była z miejsca po przybyciu do ZSRR mordowana i że alianci zachodni wiedzieli co czeka ludzi wydawanych dla ZSRR

  • druga wersja z kolei twierdzi, że wielu repatriantów wróciło do ZSRR i prowadziło normalne życie .

Do góry