Ocena brak

Renta feudalna

Autor /marecki Dodano /08.03.2013

Renta feudalna — dochód wytwarzanyprzez chłopów poddanych, a przywłaszczanyprzez panów feudalnych; występowała w różnychformach, zależnie od stopnia rozwoju feudalizmu.W okresie wczesnego feudalizmu istniała rentaodrobkowa (-+• pańszczyzna), polegająca na tym,że chłop musiał pracować nieodpłatnie w gospodarstwiepana w ciągu określonej liczbydni w roku. Formą renty feudalnej jest rentanaturalna, kiedy chłop zmuszony był oddawaćpanu określoną ilość produktów ze swojegogospodarstwa. Najwyższą formą renty feudalnejjest renta pieniężna, polegająca na świadczeniuprzez chłopa na rzecz pana określonej sumypieniędzy. Ta forma renty wskazuje na poważnyrozwój stosunków towarowo-pieniężnych na wsi.Poszczególne formy renty feudalnej były nierazstosowane równocześnie.

Podobne prace

Do góry