Ocena brak

Renesans w Polsce - Wymień głównych mecenasów kultury polskiego oświecenia

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

Zrywający z katolizmem magnaci fundowali szkoły, drukarnie, finansowali przedsięwzięcia wydawnicze. Dzięki nim działały drukarnie w Brześciu (patronat Mikołaja Radziwiłła "Czarnego") i Łosku(patronat Kiszków), Rakowie(patronat Sienieńskich). We wszystkich większych miastach (Gdańsk, Toruń, Poznań, Kraków, Wilno,Lwów) działały już drukarnie. Ośrodki miejskie które wzbogacily się na handlu wznosiły lub przebudowywały swoje fortyfikacje, ratusze i świątynie w późnorenesansowych formach.

Utrzymywał się mecenat światłych przedstawicieli episkopatu. Biskupi krakowscy Samuel Maciejowski i Piotr Myszkowski położyli zasługi dla rozkwitu literackiej polszczyzny. Biskup Maciejowski wygłosił w rodzimym języku oficjalną mowę państwową na pogrzebie Zygmunta Starego. Biskup Myszkowski i Jan Firlej byli mecenasami Jana Kochanowskiego a biskup Krzycki mecenasem poety Klemensa Janickiego.

Podobne prace

Do góry