Ocena brak

Renesans w Polsce - Nauka polskiego odrodzenia: dyscyplina, przedstawiciele, osiągnięcia

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

W Uniwersytecie Jagiellońskim już od połowy XV w. czytano i komentowano dzieła autorów klasycznych. Uprawiano humaniora w skład którego wchodziły studia greki, hebrajskiego i klasycznej łaciny, wykłady prawa rzymskiego, lektury starożytnych pisarzy w tym Cycerona oraz dysputy nad dziełami wybitnych humanistów. Wysoki poziom matematyki i astronomi zawdzięczamy działalności profesorów Akademii Krakowskiej - Wojciecha z Brudzewa, Marcina Biema z Olkusza i Jana Brożka.

Na początku XVI w. rektor uniwersytetu (lekarz, astrolog, geograf i historyk) Maciej z Miechowa wydał drukiem pierwszą nowożytną geografię Europy wschodniej pt. "Rozprawa o dwu Sarmacjach - Azjatyckiej i Europejskiej". Sensacją stało się wydrukowanie w Krakowie mapy Sarmacji i Polski przez kartograffa i historyka Bernarda Wapowskiego.Ukoronowaniem rozwoju nauka przyrodniczych i matematycznych było opublikowanie w Norymberdze w 1543 r. dzieła M. Kopernika "O obrotach sfer niebieskich". Jest twórcą heliocentrycznej teorii Ziemi, ktora mowi że to Słońce jest środkiem wszechświata.

Podobne prace

Do góry