Ocena brak

Renesans w Europie

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Początek renesansu w Europie przypada na koniec XV wieku i trwa do końca XVI . Zmiany zachodzące w Europie w tym czasie polegały na zdobywaniu nowych obszarów bogactw i władzy . Poszukiwano nowych sposobów zarządzania kościołem i państwem , kierowania państwem i społeczeństwem . Odrodzenie przyniosło wzbogacenie i upowszechnienie w całej Europie idei określanych mianem humanizmu . Był to prąd filozoficzny kierujący uwagę myśli ludzkich na osobę i sprawy człowieka . Stało się ono hasłem określającym postawę wykształconych ludzi a zarazem ruchem umysłowym .

Drugim głównym nurtem określającym renesans była reformacja , która dokonała rozbicia jedności religijnej Europy . Papież nie był już wspólną władzą duchową a łacina powoli ustępowała językom narodowym . Wielkimi reformatorami religii byli Marcin Luter , Jan Kalwin i Jan Hus .

Najwybitniejszymi prekursorami i przedstawicielami Odrodzenia w Europie byli ;

Dynamiczna epoka renesansu w Europie ukształtowała wiele nowych ludzkich ról i sposobów na życie nieznanych ludziom średniowiecza .

Podobne prace

Do góry