Ocena brak

Renesans

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Odrzucenie całego średniowiecza, określenie „wieki ciemne”, odnowienie Rzymu antycznego, protest przeciwko lekceważeniu spraw doczesnych na rzecz Boskich, zakończenie myślenia schematycznego -> liczy się indywidualizm (vide Ockham), początki badań anatomicznych ( najpierw artyści a potem medycyna), Rewolucja w astronomii i fizyce – bałwochwalczy stosunek do starożytności, po oraz kolejny przywrócenie do łask dzieł starożytnych uczonych

XV w początek eksperymentów, np.. Galileuszmatematyka / geometria to język który opisuje świat”

Koniec religijnego przyjmowania świata a początek obserwacji naukowej i tworzenie podstaw nauki. Np.. N .Machiavelli – podstawy socjologii psychologii etc

Czy „Utopia” T.More- próby teoretycznego rozwiązania problemów,

Szczególną rolę odgrywa sceptycyzm naukowy – tworzą się nowe metody badawcze, zanikają dogmaty naukowe, wszystko jest non stop krytykowane i sprawdzane (falsyfikowane).

Cechy renesansu wg. wikipedii:

 • zainteresowanie człowiekiem, nawrót i kontynuacja tradycji antycznych, przekształcenie średniowiecznego stylu życia

 • na plan pierwszy wysunęło się zainteresowanie doczesnymi celami

 • sztuka stała się laicką, jej celem było dostarczanie przyjemności, pożytku, miała uczyć i bawić

 • dwujęzyczność sztuki

 • nasilenie tendencji humanistycznych

 • rozwój myśli racjonalistycznych

 • laicyzacja nauk i form życia

 • antropocentryczne zainteresowanie światem pozaziemskim

 • stworzenie nowego ideału człowieka - zerwanie z ascezą i teocentrycznym poglądem na świat; człowiek staje w centrum badań i zainteresowań

 • rozum miernikiem poznania

 • powrót do wartości starożytnych Grecji i Rzymu, z ich podziwem dla piękna ludzkiego ciała

 • rozwój techniczny ( busola, broń palna, wzrost znaczenia artylerii i piechoty, odkrycia geograficzne)

Nadużywanie władzy kościelnej, oczekiwanie bezwzględnego posłuchu religijnego przy jednoczesnym kupczeniu odpustami, często niezgodnym z nakazami religii życiem dostojników kościoła, realizacja przez papiestwo własnych, świeckich celów rodzi bunt wśród społeczeństwa. Wystąpienia albigensów we Francji, Johna Wyclifa w Anglii, Jana Husa w Czechach - Marcina Lutra w Niemczech, przygotowują grunt dla reformacji.

Podobne prace

Do góry