Ocena brak

RENAULT R-35 - czołg

Autor /kibic Dodano /28.02.2011

Lekkie czołgi stanowiły trzon sił pancernych Francji; w maju 1940 r. armia francuska dysponowała ok. 1500 czołgami R-35 i R-40 (wersja ze zmodernizowanym zawiesze­niem). Silnie uzbrojone i opance­rzone, były jednak zbyt wolne, aby mogły wykonywać samodzielne działania i stawić czoło niemieckim jednostkom pancernym. Dowódca czołgu obciążony był tak wielomaobowiązkami (dowodzenie, obsłu­ga działa i radiostacji), że ograni­czało to skuteczność działania całej załogi. Po zawieszeniu bron w czerwcu 1940 r. ok. 200 czołgów tego typu przejęły wojska niemiec­kie (jako PzKpfw R-35) i używały ich do działań rozpoznawczych, holowania dział itp. na froncie wschodnim.

W 1939 r. Polska zakupiła 100 czoł­gów tego typu, z których w lipcu 1939 r. zakłady przysłały 50 (pozosta­łej części zamówienia Francja nie zre- ' alizowała). Z nich 49 przekazano do 12 batalionu pancernego w Łucku. a 1 pozostał w Biurze Badań Tech­nicznych w Warszawie. Z 46 czołgów sformowano 21 batalion czołgów lek­kich, który ewakuował się do Rumu­nii. W walkach z Niemcami i Armią Czerwoną wzięła udział półkompania (7 czołgów: 4 R-35 i 3 *Hotchkiss H-35) sformowana w Łucku w dru­gim tygodniu wojny.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (R-35)

załoga 2 osoby

silnik benzynowy o mocy 82 KM

pancerz 14-45 mm

1 działo Puteaux SA 1918 kal. 37 mm

1 karabin maszynowy Reivel kal. 7,5 mm

prędkość 20 km/h

zasięg 138 km

Podobne prace

Do góry