Ocena brak

RENAULT FT 17 - czołg

Autor /kibic Dodano /28.02.2011

Francuski czołg lekki skonstruo­wany w 1916 r. (próby prototypu odbyły się w lutym 1917 r. w Champlieu) był pierwszym czołgiem świata z wieżyczką obracaną o 360". 31 maja 1918 r. pierwsze czołgi Renault wzięły udział w bitwie w rejonie Retz. Do końca 1 wojny światowej za­kłady Renault wyprodukowały 1830 czołgów, z których wiele wyeksportowano do Belgii, Bra­zylii, Chin, Czechosłowacji, Fin­landii, Holandii, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski.

Stanowiły zalążek polskich wojsk pancernych, gdyż w czerwcu 1919 r. do kraju przybył 1 Pułk Czoł­gów Armii Polskiej gen. Józefa Hallera, przywożąc 120 czołgów (w tym 75 z armatami kal. 37 mm i 54 - z karabinami maszynowy­mi). W lecie 1939 r. 70 Renault FT znajdowało się w wyposażeniu batalionu pancernego w Żurawicy oraz 1 dywizjonie pociągów pan­cernych w Legionowie i 2 dywi­zjonie w Niepołomicach, gdzie wykorzystywane były jako drezy­ny pancerne, które jadąc przed po­ciągiem pancernym na prowadni­cach szynowych zapewniały do­datkową osłonę i umożliwiały prowadzenie rozpoznania.

Mimo że były to przestarzałe wozy bojo­we o niewielkiej wartości bojo­wej, wykorzystywano je we wrze­śniu 1939 r. do walk m.in. w obro­nie Brześcia. Walczyły również w Belgii i Francji w 1940 r. głów­nie jako ruchome punkty oporu, obserwacyjne itp. Niemcy, którzy przejęli dużą liczbę tych czołgów, przekazali je oddziałom policyj­nym lub wykorzystali wieżyczki do budowy punktów obserwacyj­nych i bunkrów Wału * Atlantyc­kiego.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Renault FT)

załoga 2 osoby

silnik benzynowy Renault o mocy 35 (lub 39) KM

pancerz 6-22 mm

1 armata Puteaux 1918 kal. 37 mm tub

1 ciężki karabin maszynowy Hotchkiss wz. 25 kal. 7.92 mm

prędkość 7,8 km/h

zasięg 35 km

Podobne prace

Do góry