Ocena brak

REMBEK STANISŁAW

Autor /werciakol Dodano /20.03.2012

REMBEK STANISŁAW, ur. 6 VII 1901 w Łodzi, powieściopisarz. Ukończył historię na UW. Debiutował w „Robotniku" jako prozaik i krytyk lit. 1922, w tymże roku opublikował w „Ognisku" pierwszą powieść Ekspedycja karna. W 1924 podjął pracę nauczyciela w gimn. oraz w TUR w Radomiu, nast. w Szkole Handlowej w Piotrkowie. Walczył w obronie Warszawy 1939, pisał dla prasy reportaże z wydarzeń wrześniowych. Podczas okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu m. in. pracownik Min. Kultury i Sztuki; publikował artykuły, eseje, recenzje i opowiadariia w „Przekroju", „Dziś i Jutro", „Kierunkach".

R. jest autorem powieści zwłaszcza o tematyce wojennej, nawiązujących barwnością stylu do najlepszych tradycji epickich. Wojna w utworach R. jest żywiołem niszczycielskim i wrogim, pozbawionym romantyzmu, fascynuje jednak jako zjawisko w szczególny sposób ujawniające złożoność międzyludzkich układów, indywidualnych problemów i przeżyć. Ogłosił powieści: Nagan (1928) i W polu (1937, 1938 nagroda m. Kalisza, wznów. Paryż 1958), uznaną za jedno z ciekawszych ujęć tematu żołnierskiego w literaturze międzywojennej, Wyrok na Franciszka Kłosa (1947, 3 wyd. do 1977), osnuty na tle czasów okupacji. Tom opowieści - Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe (1956, wznow. 1971 i 1977), będący rozległym obrazem powstania 1863-64, dzięki wiedzy hist. autora i malarskości opisów oddaje ducha tamtej epoki i przedstawia wiernie rozgrywające się wydarzenia. Otrzymał nagrodę min. kultury i sztuki (1945).

Z. IRZYK Wojna i romantyzm R., „Kierunki" 1974 nr 44; J. PLUTA Obraz wojny w międzywojennej prozie R., Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP Kr. Prace Hist. lit. 7 (1978); B. CIĄGARDLAK Koniec legendy (o prozie S.R.), „Przegl. Hum." 1979 nr 4.

Podobne prace

Do góry