Ocena brak

Religijność a zachowania wyborcze Polaków - Wpływ religijności na kształtowanie się postaw postmaterialnych w wspołeczeństwach współczesnych

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Jak piszę Inglehart proces międzypokoleniowej zmiany wartości stopniowo przekształca politykę i normy kulturowe rozwiniętych społeczeństw przemysłowych. Zwrot od wartości materialistycznych ku postmaterialnym skupił społeczną uwagą na nowych kwestiach politycznych, nadając tym samym rozpędu nowym ruchom politycznym. Pojawienie się postmaterializmu wydaje się byc tylko jednym z aspektów znacznie szerszego procesu kulturowej zmiany, przekształcającej orientacje religijne, role płciowe, obyczaje seksualne i normy kulturowe społeczeństwa zachodniego.

Porządek podstawowych wartości zachodniego społeczeństwa przesuwa się od materializmu w kierunku postmaterializmu - od nadawania wyższej rangi zagadnieniom utrzymania i bezpieczeństwa, do silniejszego nacisku na poczucie przynależności, autoekspresję i jakośc życia. W społeczeństwach zachodnich od 1970 następował ogólny wzrost postamaterialistów w stusunku do materialistów.

Teorią zmiany wartości z materialistycznych na postmaterialistycznych są dwie hipotezy:

1/ hipoteza niedoboru - porządek wartości jednostki stanowi odbicie środowiska socjo-ekonomicznego: największą wartośc przypisuje się rzeczom, które są względnie trudno dostępne

2/hipoteza socjalizacji - hierarchia wartości nie dostosowuje się do środ. socjo-ekon. natychmiast; występuje tu znaczące opóźnienie, ponieważ podstawowe wartości danej osob w dużej mierze stanowią odbicie warunków panujących przed jej wejściem w dorosłe życie.

Do góry