Ocena brak

RELIGIA I KULTURA RZYMU

Autor /Sykstus Dodano /18.10.2011

1. Rzymianie przyswoili sobie religię greków, mity, wyobrażenia bogów, nadając im własne imiona.

2. Rozwój chrześcijaństwa na ziemiach imperium rzymskiego w 380 r dekretem Teodezjusza Wielkiego stało się religią państwową.

3. Poezja rzymska

- Wergiliusz - "Georgik", "Eneida"

- Horacy - był autorem licznych utworów o rozmaitej tematyce i nastroju; wiersze refleksyjne, opiewające radość prostego życia

- Owidiusz - był twórcą poezji o tematyce miłosnej - "Sztuka kochania", "Przemiany", "Żale".

4. Historiografia

- Tytus Liwiusz

- Tacyt

5. Sztuka wymowy: Cycero

6. Architektura rzymska: w przeciwieństwie do Greków, Rzymianie mieli umysły praktyczne, ścisłe, stąd bardzo dobrze rozwinęła się technika

- akwedukty (wodociągi)

- termy (łaźnie)

- hypokaustum (centralne ogrzewanie)

- wynaleziono zaprawę murarską

- zastosowano cegłę co wpłynęło na możliwość budowania sklepień, kopuł

- budownictwo: drogi, mosty, łuki triumfalne, amfiteatry, świątynie (Panteon), bazyliki (miejsca wymiany handlowej), kolumny (Trajana), posągi, popiersia, płaskorzeźby.

Przyczyny kryzysu i upadek cesarstwa rzymskiego:

- upadek znaczenia miasta Rzym w 330 r, Konstantyn Wielki uczynił Konstantynopol drugą stolicą i zrównał z Rzymem

- 476 r - Odoaker uznał zwierzchnictwo cesarza bizantyjskiego

- upadek cesarstwa zachodnio - rzymskiego

- najazdy barbarzyńców w III w

- brak wojen - brak niewolników

- załamanie stabilności władzy cesarskiej

Podobne prace

Do góry