Ocena brak

Relatywizacja sytuacyjna i personalna reguł kulturowych

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Reguły społeczne obowiązują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać można pytanie:, w jakich sytuacjach obowiązuje i kogo obowiązuje. Każda reguła jest, więc relatywizowana sytuacyjnie i personalnie. Inaczej: zawiera klauzule określającą warunki czy granice swojej stosowalności.

Przykłady relatywizacji sytuacyjnych. „W razie pożaru należy dzwonić pod numer, 998” (gdy nie ma pożaru taki alarmujący telefon to wybryk chuligański podlegający karze.

Przykłady relatywizacji personalnej. Reguła może stwierdzać wprost, do kogo się stosuje. „Dzieciom do lat 12 wstęp wzbroniony". Dla wszystkich innych wejście jest dozwolone.

RELATYWIZACJA PERSONALNA REGUŁY: określenie, kogo reguła dotyczy, przez wskazanie pozycji (ról) osób jej podlegających.

RELATYWIZACJA SYTUACYJNA REGUŁY: określenie, często sformułowane implicite, w jakich sytuacjach reguła obowiązuje, a jakie wyłączają jej stosowalność.

Podobne prace

Do góry