Ocena brak

Relacje: pracodawca - osoba zarządzająca zakładem pracy pracodawcy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

W przypadku pracodawcy- jednostki organizacyjnej ustawodawca wyróżnia ponadto pojęcie zarządzającego tą jednostką, określanego jako kierownika zakładu pracy. W myśl art. 3 §1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Pracodawca- osoba fizyczna- osobiście dokonuje takich czynności, jeżeli ma wymagana zdolność do działań prawnych. Może również oczywiście posłużyć się w tym zakresie inna osoba albo podmiotem prawnym. Kompetencje polegające na występowaniu w imieniu pracodawcy mogą wynikać z przepisów prawnych, określających ustrój danej jednostki organizacyjnej albo z woli pracodawcy.

Organ zarządzający może mieć strukturę wieloosobową( zarząd) lub jednoosobową (dyrektor, kierownik). Zarządzająca osoba fizyczna nie musi być związana stosunkiem pracy z pracodawcą, może wykonywać te czynności na innej podstawie prawnej. Podmiotem zarządzającym może być również inny podmiot prawny, niż osoba fizyczna.

Podobne prace

Do góry