Ocena brak

Relacje międzyludzkie i ich podstawowe rodzaje

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

a) styczności

 • przestrzenne – zachodzą między dwoma jednostkami A i B, wtedy kiedy dwie jednostki uświadamiają sobie o własnym istnieniu

 • psychiczne – gdy jednostka A zaczyna interesować się osobnikiem drugim B, ale jednocześnie uświadamia sobie co może od niej otrzymać i co w zamian może mu dostarczyć

 • społeczne – powstaje wtedy, gdy zamiar nawiązania kontaktu w celu wymiany jakiejś wartości zostaje zrealizowana

Rodzaje styczności społecznych:

 • styczności przelotne – np. kupno jednej książki na straganie

 • styczności trwałe – np. stałe kupowanie gazety u tego samego sprzedawcy

 • styczności równorzędne – np. dwaj studenci pożyczają książkę z biblioteki

 • styczności nierównorzędne – np. student zdaje egzamin u profesora

 • styczność rzeczowa – np. wymiana kasety wideo

 • styczność osobista – np. wymiana zwierzeń osobistych dwóch osób

 • styczność pośrednia – np. rozmowa telefoniczna

 • styczność bezpośrednia – kontakt „twarzą w twarz”

b) interakcje

 • to wzajemne oddziaływaniem, aby dążyć by zmienić zachowanie u człowieka

 • to systematyczne, trwałe działanie skierowane na wywoływanie u partnera określonych reakcji

rodzaje interakcji

 • interakcje bezpośrednie – np. praca dziennikarza

 • interakcje pośrednie – np. osoby siebie nie znają i nic o sobie nie wiedzą

 • interakcje świadome – np.

 • interakcje spontaniczne – np. gra na giełdzie

c) stosunki społeczne

stosunki społeczne – to system unormowanych, wzajemnych oddziaływań na bazie określonych wartości, oparte na naszych przekonaniac.

Podobne prace

Do góry