Ocena brak

Relacje między teorią a praktyką

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Teoria często bywa przeciwstawiana praktyce, co sugeruje niezgodność z rzeczywistością, utopijność, czy bezużyteczność w przypadku jej praktycznego zastosowania. Praktyka jest tym, co się wydarza w doświadczanej rzeczywistości, a teorię wskazuje się jako zespół idei i poglądów wypowiadanych w oderwaniu od życia.

Dla osób zajmujących się działalnością polityczną badania ukierunkowane na budowanie teorii polityki raczej rzadko są postrzegane jako wysiłki pomnażające ludzkie poznanie, częściej widzi się w nich zajęcie niepewne i nieprzydatne , ponieważ panuje przekonanie, że ich rezultaty w niczym nie przyczyniają się do rozwiązywania nurtujących polityków problemów.

Podobne prace

Do góry